AKTUALITY:

Dárkové poukazy v prodeji celoročně! Objednávejte zde na webu v sekci VSTUPNÉ !
Dárkvýpoukaz_výzva.jpg

PLOUTVOBRANÍ 2021
18.9.2021

Poslední letošní sraz nejenom amerických veteránů a novodobých amerik s názvem PLOUTVOBRANÍ 2021 se blíží!!! Proběhne v sobotu 18.9.2021 v areálu muzea amerických veteránů JK CLASSICS v Lužné u Rakovníka - jako pomyslné ukončení sezóny - pokecáme s přátely, pokocháme se krásnými auty, dáme si nějaké to fajnové jídlo, vyhlásíme vítěze souteže o NEJ KÁRU SRAZU a odpoledne vyrazíme na výlet do Vinařství Chrámce.
Auta s "ploutvema" mají vstup/vjezd na akci zdarma ❤ ❤ ❤ ploutve samozřejmě nejsou podmínkou účasti na srazu.

PROGRAM PLOUTVOBRANÍ 2021:

09.00 - 12.00 hod postupný příjezd účastníků srazu
10.00 hod otevření areálu muzea JK CLASSICS pro veřejnost
10.00 - 14.00 hod výstava vozidel účastníků srazu (na srazové louce)
10.00 - 13.30 hod hlasování návštěvníků o NEJ KÁRU SRAZU (hlasovací box u pokladny muzea)
11.00 - 14.00 hod Rock´N´Roll naživo s kapelou „QR BAND“ (před halou č.2)
11.00 hod zahájení PLOUTVOBRANÍ 2021 (u kapely)
11.10 hod taneční vystoupení COUNTRY skupiny LENTILKY (u kapely)
12.00 hod akrobaticko-taneční vystoupení roztleskávaček POWER CHEERLEADERS (na srazové louce)
13.00 hod taneční vystoupení COUNTRY skupiny LENTILKY (u kapely)
13.30 hod ukončení hlasování návštěvníků o NEJ KÁRU SRAZU
13.45 hod vyhlášení vítězů o NEJ KÁRU SRAZU, předání pohárů a cen (u kapely)
14.00 hod odjezd kolony aut na výlet do Vinařství CHRÁMCE
cca. 17.00 hod návrat části účastníků z výletu
17.00 hod - ukončení PLOUTVOBRANÍ 2021

DŮLEŽITÉ INFO !!!
NA AKCI NENÍ POVOLEN VSTUP SE PSY !
Prosíme, dodržujte naše pravidla a pokyny organizátorů.
Užijeme si tak den na pohodu všichni !

ODPOLEDNÍ VÝLET DO VINAŘSTVÍ CHRÁMCE:

431.jpg
Účastníci srazu mají možnost vyrazit s námi na odpolední výlet do Vinařství Chrámce. Návštěva vinařství je spojena s exkurzí, ochutnávkou vín, burčáků, moštů, sýrů a uzenin. Z muzea vyjedeme v 14.00 hod., cesta do vinařství trvá přibližně 50-60 minut, na místě tak budeme v cca. 15.00 hod, ve vinařství se zdržíme cca. 1 hodinku do 16.00 hod. Z výletu se pak můžete rozjet individuálně domů. S majiteli jsme domluvili cenu 150 Kč/osobu. Tuto částku budeme od zájemců o výlet vybírat hned u vjezdu na Ploutvobraní - V HOTOVOSTI. Rozmyslete si proto předem, zda se výletu a exkurze zúčastníte, připravte si prosím hotovost, urychlíte tím provoz na bráně. Děkujeme ;-)
POZN: Jde o malinko delší výlet, jak časově, tak vzdáleností od muzea (55 km), zvažte prosím proto, zda se budete chtít a moct zúčastnit (s ohledem na časovou náročnost a technický stav vašeho vozu). Auta pojedou pokud možno v koloně, nicméně, silniční provoz nám nebude nijak přizpůsoben (žádná z křižovatek nebude pro nás zavřená a pod.) Každý účastník obdrží při vjezdu na Ploutvobraní mapku s popisem trasy.

POKYNY K REGISTRACI:

Registrujte svůj vůz (americký i neamerický veterán, novodobá amerika) vyplněním níže uvedeného formuláře. Prosíme o důkladné vyplnění všech kolonek. U kontaktních údajů vyplňte zejména mail a telefon, u adresy stačí město. U kolonky "výlet" požadujeme info o účasti - v případě, že o výlet nemáte zájem, stačí úvést "NE", v případě zájmu prosím uveďte počet osob, které se zúčastní odpoledního výletu do Vinařství Chrámce. Cena za exkurzi ve vinařství s ochutnávkou je 150 Kč/osobu, budeme vybírat spolu se vstupným na akci - v hotovosti. Neúplná registrace nemusí být akceptována. Registraci potvrdíme mailem všem vozům výše uvedeného typu. Jiným typům vozů amerického původu budeme potvrzovat registraci individuálně (s ohledem na zajímavost reg.vozu, počet již přihlášených vozů a pod.). Potvrzení registrace mailem může v závislosti na naší přítomnosti u PC trvat 1-2 dny, díky za pochopení. Vstupné pro registrovaný vůz je 100 Kč/auto. Vstupné je nutno uhradit v hotovosti na bráně při vjezdu do areálu muzea. VSTUPNÉ PRO NEREGISTROVANÉHO ÚČASTNÍKA SRAZU JE 200 KČ/AUTO (splatné v hotovosti při vjezdu na akci).

!!! COVID-19 OPATŘENÍ !!!

Účastníkovi srazu (toto neplatí pro děti do 6 let) bude umožněn vjezd na akci POUZE POKUD SPLŇUJE ALESPOŇ JEDNU Z PODMÍNEK BEZINFEKČNOSTI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

1/ doloží absolvování PCR testu s negativním výsledkem - starý nejvýše 7 dní 
2/ doloží absolvování tzv. antigenního testu s negativním výsledkem - starý nejvýše 72 hodin  (nelze již prokázat čestným prohlášením)
3/ doloží prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
4/ doloží ukončené očkování proti covidu-19, přičemž od druhé dávky musí uběhnout nejméně 14 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout také nejméně 14 dní

SOUTĚŽ O NEJ KÁRU SRAZU:

Každý účastník srazu dostane při vjezdu do areálu JK CLASSICS soutěžní kartu, kterou po vyplnění uloží na viditelné místo ve vozidle. Všichni návštěvníci akce pak budou moci hlasovat o NEJ KÁRU SRAZU - vozy s nejvyšším počtem hlasů obdrží od pořadatelů vítězné poháry a hezké ceny.


PRAVIDLA VŠECH AUTOMOBILOVÝCH AKCÍ POŘÁDANÝCH V AREÁLU MUZEA JK CLASSICS V LUŽNÉ !!!

Tato pravidla jsou platná a závazná pro všechny účastníky srazu!

1) V celém areálu muzea JK CLASSICS je zakázána jízda rychlejší než 5 KM/HOD !!!
2/ Všem účastníkům se zakazuje driftování, gumování a burn-outy v celém areálu a na příjezdu a odjezdu do/z muzea
3) Každý účastník zodpovídá za svůj vůz a svou jízdu sám – je proto při jízdě, parkování, couvání a pod. povinen dbát na bezpečí všech přihlížejících a kolemjdoucích návštěvníků akce !!!
4) V areálu muzea je zakázána jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
5) Účastník se na akci dostaví ve stanovenou dobu, a to od 9.00 do 12.00 hod.
6) Po zaplacení vstupného a podepsání souhlasu s pravidly akce - pomalu odjede zaparkovat na určené místo výstavy - při parkování bude dodržovat pokyny pořadatelů.
7) Při odjezdu z areálu muzea na spanilou jízdu se každý účastník bude řídit pokyny pořadatelů.
8) V koloně nebude žádný z účastníků předjíždět, pojede stejnou rychlostí, jako ostatní vozy, za případné dopravní přestupky, kolize, nedejbože havárie je odpovědný každý řidič sám za sebe a své auto – bude proto dodržovat pravidla silničního provozu.
9) Každý účastník odpovídá za své osobní věci ve svém vozidle. 
10) Pořadatel nenese odpovědnost za případné odcizení osobních věcí, aut, ani za případné poškození vozidel některým z dalších účastníků, nebo návštěvníků.
11) Každý účastník je povinen registrovat se na akci vyplněním registračního formuláře.
12) Každý účastník odesláním registrace a vlastnoručním podpisem při vjezdu do areálu muzea souhlasí se všemi výše uvedenými pravidly akce a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.
13) Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout vpustit do areálu neregistrovaný vůz.
14) Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat vůz a jeho posádku z areálu muzea při porušení těchto pravidel, a to bez náhrady vstupného.
15) Vstupné za REGISTROVANÉ VOZIDLO je 100 Kč/vůz, platba v den konání akce organizátorům na bráně - v hotovosti.
16/ Vstupné za NEREGISTROVANÉ VOZIDLO je 200 Kč/vůz, platba v den konání akce organizátorům na bráně - v hotovosti.
17/ Na akci platí zákaz vstupu se psy.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlasím s tím, aby společnost JK-Trading s.r.o., provozovatel muzea JK CLASSICS v Lužné, jako správce údajů zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu dle níže uvedeného registračního formuláře pro organizační a propagační účely muzea, jak je psáno v Zásadách ochrany osobních údajů. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu pěti let od jejich poskytnutí.

Dále souhlasím se zpracováním fotografií a videozáznamů zachycující mojí osobu a/nebo můj vůz, případně i spolu s uvedením mého jména a příjmení za účelem marketingu – propagace muzea JK CLASSICS na internetu, facebooku a instagramu. Souhlasím s tím, že tyto fotografie a videozáznamy budou uchovávány a zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 5 let.
Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Více informací o zpracování osobních údajů se nachází v
Zásadách ochrany osobních údajů.

Seznámil jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasím s jejich nastavením.

 


Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasíte s pravidly akce a se zpracováním vašich osobních údajů. Zároveň potvrzujete, že splňujete podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR pro účast na akci - dle výše uvedených specifikací. Čtěte je proto pečlivě. Prosíme taky o informaci o počtu osob k účasti na výletu do Vinařství Chrámce. Díky.

FACEBOOK PROFIL:
INSTAGRAM PROFIL:
YOUTUBE KANÁL:
Facebook-logo-icon-vectorcopy-big_copy.png
079916_5279fce8963c4771b311bd0eb27e5db8.png
youtube_icon-1024x1024.png
All rights reserved, copyright JK CLASSICS
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one